KVKK

Kişisel verilerin korunması

Yemek ve Yaşam ailesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği için maksimum hassasiyet göstermekteyiz. Sitemizle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınızadınız,soyadınız,

elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Yemek ve Yaşam ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Yemek ve Yaşam kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Yemek ve Yaşam; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitemizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Yemek ve Yaşam, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Yemek ve Yaşam tarafından işlediği ölçüde;

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 1. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.yemekveyasam.com/iletisim/ adresindeki iletişim formu aracılığıyla kullanabilirsiniz.